คุณสมบัติพนักงาน1.ชาย/หญิงอายุ ระหว่าง 20-50ปี ความสูง 160 ซม.ขึ้นไป

2.การศึกษาขั้นต่ำจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้นไป

3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจหรือติดสารเสพติด

4.ตรวจและไม่พบประวัติอาชญากร จากทะเบียนประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.พนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานจากบริษัทฯ

6.มีความขยัน   ซื่อสัตย์  อดทด  รับผิดชอบ และ รักในงานรักษาความปลอดภัย

www.st-security.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×