การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.หลักสูตรกฏระเบียบข้อบังคับและวินัยในการทำงาน

2.หลักสูตรรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่

3.หลักสูตรการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ

4.การควบคุมทางผ่านเข้า-ออก อาคาร/สถานที่

5.หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

6.การบันทึกรายงานประจำวัน

7.การจัดการจราจร และ อำนวยความสะดวกในการจอดในหน่วยงาน

8.การต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยมือเปล่า 

9.จิตวิทยาการสื่อการและประชาสัมพันธ์

10.วิธีปฏิบัติในยามวิกฤติ ฉุกเฉิน
 

www.st-security.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×